Rechtsstaat in gevaar

De Ware Tijd, 31/07/2009

De rechtsstaat schijnt zodanig zwak en wankel te zijn, dat kleine uitspraken over het falen van het Hof van Justitie of andere kwalijke zaken hem direct in gevaar brengen. Reactie op ‘Advocaat Marica brengt rechtsstaat in gevaar’ in de Ware Tijd van 25 juli. De advocaat Stanley Marica stelt (naar ik jaren ervaar) terecht dat er sprake is van zekere politieke beïnvloeding binnen de rechtelijk macht. Het probleem schijnt te zijn dat de uitspraak uit de mond van een advocaat komt die ook deken van Advocaten is. Mogelijk ziet minister Santokhi graag dat advocaten met inbegrip van de deken pal achter het politiek beleid van de Staat staan. En hun mond naar het publiek toe dichthouden over verziekte en falende zaken van het rechtssysteem.
De richtlijnen van de Verenigde Naties (Basic Principles of the Role of Lawyers, 27/09/90) inzake advocaten zijn duidelijk. Alle advocaten mogen vrij hun mening uiten als zulks binnen de wet en de ethische code voor advocaten plaatsvindt. Naar Grondwet art 19 en OAS Conventie art 13, hoort alle informatie die bij de overheid is toe aan het volk en mag in de openbaarheid gebracht worden mits dit de veiligheid van de Staat niet in gevaar brengt. De uitspraken van advocaat Marica beogen niet- en vormen geen gevaar voor de veiligheid van de Staat. Ze zijn meer bedoeld om zijn cliënten te verdedigen.
 Groot gevaar voor de rechtsstaat Suriname vormt het decennialang verziekt en falend rechtssysteem waarbij duizenden burgers helemaal geen recht krijgen. In de Ware Tijd van 03 januari 2004 stond ‘Rechtelijke macht machteloos’. Het artikel maakt onder andere duidelijk dat vele miljoenen SRD in de rechtelijke macht gestopt zijn doch de vele duizenden burgers blijven toch jaren lang geen recht krijgen. Door het artikel voelden personen zich bedreigd, want kort daarna werden rechters en dergelijke streng bewaakt. Nu, jaren later zijn hier en daar wat brandjes geblust. Kern van alle ellende is, burgers krijgen te weinig recht wat het allergrootste gevaar voor de rechtsstaat vormt. Zo liggen er vele duizenden zaken op behandeling in hoger beroep te wachten. Het tekort aan eerlijke en bekwame rechters is nog steeds schrijnend, terwijl honderden burgers te lang worden opgesloten, want hun zaak wordt maar niet in hoger beroep behandeld. Met als gevolg dat  al tientallen burgers de Staat en zijn falend rechtssysteem bij de Inter-Amerikaanse Commissie (OAS) voor Mensenrechten aangeklaagd hebben wegens schending van gegeven mensenrechten.  
Thans glanst Suriname bij de OAS boven alle andere OAS-landen met 150 klachten in behandeling tegen de Staat, ministers, rechters, advocaten, notarissen, etcetera. Duidelijk is dat de rechtsstaat het decennia lang laat afweten om adequate sancties te treffen tegen vermeend overtreden van de wet door te vermelden. Burgers de rechten weigeren die al aan hen gegeven zijn en het ontbreken van voldoende garanties voor eerlijke en onpartijdige rechtspraak vormen echt het grootste gevaar voor de rechtsstaat.-.

 

S.R.  Roberts
Modify Website

© 2000 - 2009 powered by
www.doteasy.com